تبلیغات
♥♥♥LIFE♥♥♥
تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 02:31 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh

نایت اسکین


تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
تو پاساژ راه میرفتم که یهو خوردم به یه نفر افتاد زمین...سریع رفتم بلندش کردم وگفتم:واقعا عذرخواهی میکنم!وقتی دستشو گرفتم دیدم طرف مانکن جلوی مغازه است...اطرافمو نگاه کردم دیدم یه یارو بهم نگاه میکنه و یه لبخند تمسخر هم رو لبشه!بهش گفتم:خنده داره؟خب من فکر کردم ادمه!اما یارو چیزی نگفت! خوب که دقت کردم دیدم اونم یه مانکن دیگست.خیلی حالم بده.....قرصام کجاست....
بخند.................................................................................................


تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 | 04:00 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 | 03:40 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
سلام  دوست جونیا  نماز و روزه هاتون قبول باشه....مرسی از نظراتتون

حالا بی زحمت یه سری برید ادامه مطلب.

  

 
  


ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394 | 06:36 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
سلام بچه ها معذرت میخوایم این چند وقت اصلا اپ نکردیم ولی از این به بعد اپ میکنیمو ببخشید که به
وبلاگ هاتون سر نزدیم جبران میکنیم دوست جونیا از نظراتون هم متشکریم.
تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 11:56 ق.ظ | نویسنده : zahra and fatemehامسال هر کی عید اومد خونمون میزارم خودش انتخاب کنه...

یا
رمز وای فای یا اجیلتاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 11:09 ق.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 03:16 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..

سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»»..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس..

سلامتی یه عمر تنهایی..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ،

سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود..

سلامتی دختری که مادر شد..

سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند..

سلامتی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻﯾﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ..

سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش. ...
تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 03:04 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1393 | 05:08 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemehلیز خوردن یک بهانه است تا دست های کسی را که دوست
 
داری محکم تر بگیری.
تاریخ : دوشنبه 27 بهمن 1393 | 05:39 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
آقا.!؟

این ولنتاینم بالاخره به خوبى خوشى بدون هیچ برخوردى تموم شد@_@

ولى من روى صحبتم با اون شخصى كه امروز تازه اومده از من پرسیده.

این ولنتاین كه میگن چى هست؟

منم در جوابش گفتم:هیچى عزیزم تو خودتو اذیت نكن برو به خواب زمستونیت ادامه بده
تاریخ : جمعه 17 بهمن 1393 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh

خدای نکرده ؛ 


چه تو حرم امام علی (ع) بمب گذاری بشه، چه تو یه دیسکو تو امریکا!


تعدادی از کشته شده ها ایرانی هستن!


یه همچین هموطنانی همیشه در صحنه ای داریم ما !تاریخ : شنبه 11 بهمن 1393 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : جمعه 10 بهمن 1393 | 09:06 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh

دیوونه شدم از بس که خیره شدم به عکس روی دیوار


چقدر سخته آدم اینقدر به عکس خودش نگاه کنه اما هیچ نقطه ضعفی پیدا نکنه!!!


فتبارک الله احسن الخالقین . . .


ماشاالله ماشااللهتاریخ : جمعه 3 بهمن 1393 | 10:03 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
جلسۀ توجیهی فرشتگان با ایرانیها ،قبل از ورود به بهشت:

> - پرندگان را به قصد كباب شكار نكنید.

> - شاخه ها را نشكنید.

> - میوه ها را یكروزه نخورید.

> - حوری به اندازه كافی هست، شماره ندید و همدیگه رو نزنید.
> - عصای موسی مال خودشه.

> - با ایوب بیش از حد شوخی نکنید.

> - به زور وارد كشتی نوح نشوید، مخصوص حیوانات است.

> - پاهاتون رو در جوی عسل فرو  نکنید.

> - در بهشت فندک موجود است وارد جهنم نشوید.

> -از فروش زمین های بهشت به جهنمیان خودداری فرمایید.

> -بهشت مجهز به دوربین مدار بسته است لطفا از کش رفتن اجناس دیگران خودداری
> فرمایید.

> - مکانهایی که نوشته شده است " ورود ممنوع" به زور اقدام به ورود ننمایید.

> - در این مکان همه یکسانند ، برای انجام امور خود دنبال پارتی نگردید.

> - چون بهشتی هستید ، هر چه اراده کنید در اختیارتان قرار می گیرد ، لطفا با
> دیدن امکانات دیگران از دادن فحشهای ناموسی زیر لب خودداری کنید.

> - ابراهیم قصابی ندارد ، هی برای خریدن گوشت به او مراجعه نکنید.

> - خانوما برای گرفتن عکس و امضا از یوسف به سمتش حمله ور نشید.

> -لطفا از جانب خدا صحبت نکنین او خودش حاضره و نیاز به نماینده نداره.

> - اینجا آخر دنیاست
تاریخ : دوشنبه 29 دی 1393 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
به همین سوی چراغ قسم

اگه مخاطب خاصتون رو از محله ی خودتون انتخاب کنید...

نصف ترافیک همت درست میشه....تاریخ : دوشنبه 29 دی 1393 | 08:29 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : دوشنبه 15 دی 1393 | 12:02 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : دوشنبه 15 دی 1393 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : یکشنبه 7 دی 1393 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 01:38 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

تاریخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 10:30 ق.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh

سلام متاسفانه امتحانامون داره شروع میشه و ما یه ماه نمیتونیم بیایم پیشتون  خواهشا بازم بیاین و به وبمون سر بزنین و نظر بذارین تا بعد امتحانا که میایم و با یه عالمه نظر رو به رو میشیم انگیزمون بره بالا برا اپ کردن وب دلمونم براتون خیلی خیلی تنگ میشه دعا کنین امتحانامونم خوب بدیم، فعلا خداحافظتاریخ : شنبه 22 آذر 1393 | 12:34 ق.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh

مرده داشت واسه بچش تو ضیح میداد زمان ما اب نبود،

گاز نبود، مایکروفر نبود، ال سی دی کسی نداشت

.

.

یهو بچه میگه:

داری حال میکنی با ما زندگی میکنی


تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh

ژاپن یک دستگاه خیلی پیشرفته دزدیاب میسازه که دزدهارو میگیره

برای امتحان این دستگاهو به چند کشور میبرن برای تست

.

.

.

در امریکا ظرف مدت یک ساعت حدود هفت دزد میگیره

میبرنش ایتالیا مدت یه ساعت ده تا دزد میگیره

میبرنش المان مدت یه روز هشت تا دزد میگیره

میبرنش ایران تو مدت ده دقیقه خود دستگاه رو میدزدن

وطنم پاره تنم ای زادگاه و میهنم ایرااااانتاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393 | 04:40 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


تاریخ : سه شنبه 18 آذر 1393 | 10:44 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

تاریخ : سه شنبه 18 آذر 1393 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

تاریخ : پنجشنبه 13 آذر 1393 | 03:17 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh
تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 10:59 ب.ظ | نویسنده : zahra and fatemeh


.: تعداد کل صفحات 5 :. 1 2 3 4 5